Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - Alacak Davası (İşçi) Dilekçesi

Alacak Davası (İşçi) Dilekçesi

Kategori : DİLEKÇELER/VEKALETLER

Alt Kategori : DİLEKÇELER

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 03-11-2017

Alacak Davası İşci

İSTANBUL ( ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI: isim soyisim TC
Adres
DAVALILAR:
1-) Asıl işveren kurum veya şirket
Adres
2-) Normal veya taşeron şirket unvan
Adres

DAVA: Belirsiz (veya Kısmi) alacak davası (İş akdimin işveren tarafından feshi nedeniyle hakkıma doğmuş olacak kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ücret ve agi alacağının ödenmesi talebidir.)
DAVA MİKTARI:6.000,00 TL

AÇIKLAMALAR : Davalılardan asıl işveren …………. Bakanlığının işyerinde diğer davalı şirket ………………. Aş. bünyesinde alt işverene bağlı olarak ……………..------……………. tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak çalıştım. İşyerinde net maaşım 2.000,00 TL olup yol ücreti (servis) 175,00 TL, yemek ücreti (işyerinde yemek olarak verilmektedir.) 250,00 TL dir. Maaşımın yarısı elden diğer kalan kısmını (asgari ücret kısmını) banka yoluyla işverenden almaktayım. Bu sebeple davamızda ücret konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Mahkeme tarafından çalışmış olduğum meslek kuruluşlarına emsal ücret araştırması yapıldığında ve tanıklarım dinlendiğinde ortaya çıkan deliller ve hayatın olağan akışına göre almış olduğum ücret beyan etmiş olduğum ücretin olduğu sabit olacaktır. Hafta içi sabah 08 :00—20:00 saatleri arasında Cumartesi günü 08:00—15:00 saatleri arasında çalışmaktayım. Ara dinlenmemiz 1 saat emek molasıdır.Başka dinlenmemiz söz konusu değildir. Tüm resmi ve dini bayramlarda ve genel tatillerde çalışmaktayım. Fazla çalışma ücretlerimi ve resmi ve genel tatil ve dini tatil ücretlerimi almadım. Sadece maaş alarak geçinmekteyim. Fesihten sonra yıllık izin alacaklarım 14 gün ve son aylık ücretim ve agi alacağım işveren tarafından ödenmemiştir. Davalı taraflara yukarıda anlatılan taleplerimi İstanbul 29. Noterliğinin ……….tarih ve ………… yevmiye numaralı ihtarı ile talep etsem de hak etmiş olduğum alacaklarımı alamadım. İşverenler temerrüte düşmesine rağmen alacaklarımı alamamam nedeniyle de iş bu davayı açmak zorunda kaldım.

H.NEDENLER: İş Kanunu ve ilgili mevzuat

 

Video Bulunmaadı.