Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi evlenme veya muvazzaf askerlik dolayısıyla sözleşmeyi feshedip kıdem tazminatı alabilir mi?

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi evlenme veya muvazzaf askerlik dolayısıyla sözleşmeyi feshedip kıdem tazminatı alabilir mi?

Kategori : YAZILARIMIZ

Alt Kategori : İş Hukuku Makaleleri

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 11-11-2017

1475 sayılı eski İş Kanununun  yürürlükte kalan 14. maddesine göre, sadece belirsiz süreli iş sözleşmeleri bakımından kıdem tazminatı ödenmesi imkanı getirilmemiş, aynı zamanda belirli süreli iş sözleşmelerinin yasada sayılmış hallerde sona erdirilmesinde de kıdem tazminatı hakkı bulunduğu vurgulanmıştır.

Öyleyse, bir iş sözleşmesi ister belirsiz isterse belirli süreli olsun işçinin evlenmesi ya da muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla sözleşmeyi feshetmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanması tartışmasızdır.

Video Bulunmaadı.