Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - Doğum sonrası 6 ay ücretsiz izin alan kadın işçi, sürenin bitiminden sonra iş yerine dönmez ise iş sözleşmesini işveren ne zaman feshedebilir?

Doğum sonrası 6 ay ücretsiz izin alan kadın işçi, sürenin bitiminden sonra iş yerine dönmez ise iş sözleşmesini işveren ne zaman feshedebilir?

Kategori : YAZILARIMIZ

Alt Kategori : İş Hukuku Makaleleri

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 18-12-2017

4857 sayılı İş Kanunun 74. maddesine göre, “ isteği halinde kadın işçiye doğumdan sonraki 8 haftadan sonra, 6 aya kadar ücretsiz izin verilir” denilmektedir. Bu hükme uygun olarak doğum yapan kadın işçi 6 aylık ücretsiz izin kullanıyorsa iş sözleşmesinin işverence feshi, 6 ayın bitiminden sonra 17. maddede gösterilen bildirim süresine 6 hafta eklenmesi ile bulunacak sürenin aşılması ile mümkün olacaktır.

Örneğin 2 yıl hizmeti bulunan kadın işçi, doğum sonrası kullanmaya başladığı 8 haftalık iznin bitmesinden sonra 6 ay ücretsiz izin almıştır. Ücretsiz izninin bitiminden sonra işine dönmeyen işçi çalışma süresine göre 6 hafta (ihbar öneli süresi)+ 6 hafta= 12 hafta sonra işverence  iş sözleşmesi haklı nedenlerle derhal feshedilebilir.

Video Bulunmaadı.