Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH İHTARNAMESİ (15 YIL 3600 PRİM İHTARNAMESİ )

EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH İHTARNAMESİ (15 YIL 3600 PRİM İHTARNAMESİ )

Kategori : DİLEKÇELER/VEKALETLER

Alt Kategori : DİLEKÇELER

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 20-12-2017

 

                                                İHBARNAME VE İHTARNAME

KEŞİDE EDEN (İŞÇİ)       : isim soyisim tc

                                            adres

MUHATAP (İŞVEREN)    : unvan ve adres

KONU                                   : İş akdimin emeklilik nedeniyle  feshi ve bu sebeple  hak etmiş olduğum kıdem  tazminatımın, fazla çalışma ücretimin, resmi ve genel tatil ücretimin, yıllık izin ücreti, ücret ve agi  alacağımın ödenmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR               :

            1475 Sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. Bentte, “506 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendinin a ve b alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve aynı Kanunun Geçici 81. Maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır. Bu sebeple iş akdimi emeklilik nedeniyle feshediyorum. İhtarname ekinde İstanbul İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezinin yazısında yasal şartları tamamladığım görülecektir. ………… tarihinden itibaren …………. AŞ’nde ……….. işçisi olarak çalışmaktayım. İhtar tarihi itibariyle iş akdimi emeklilik nedeniyle feshediyorum. Emeklilik nedeniyle iş akdimin feshi sonucu hakkıma doğmuş olan kıdem tazminatımı, resmi ve genel tatil ücretimi, fazla çalışma ücretimi, yıllık izin alacağımı, ücret ve agi alacağımı 1 (bir) gün içinde ödemenizi aksi halde ise yasal yollara başvuracağımızı ihtar ederiz. İhtar

 

           

                                                                                                    KEŞİDECİ

                                                                                                    İsim soyisim 

                                                                                             

           

Sayın Noter ;  Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının  muhataplara APS olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim. Saygılarımla           

 

Video Bulunmaadı.