Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - EVLAT EDİNME DAVASI

EVLAT EDİNME DAVASI

Kategori : YAZILARIMIZ

Alt Kategori : Aile Hukuku Makaleleri

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 02-01-2018

               Evlat Edinme nedir? Durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında kurulan hukuki bağdır. Evlat edinmenin yaşal dayanağı nedir? Türk Medeni Kanunun 305’den 320’ye kadar maddeleri yasal dayanak oluşturmaktadır.Yurtiçi başvurular nereye yapılır? Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüklerine yapılır.Yurtdışı başvuruları için nereye başvuru yapılır? Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurular yapılır. Yabancı uyruklu kişilerle evli olan türk vatandaşları başvuru yapabilirler mi? Türk vatandaşları ile evli olan yabancı ülke vatandaşları evlat edinebilirler. Ancak süreç genel müdürlük tarafından takip edilir. Bir çocuk kaç şekilde evlat edinilir?
 2 yol vardır. a• Korunma altındaki bir çocuğun kurumlara başvuru yapılarak evlat edinilmesi  b• Kişilerarası anlaşma ile evlat edinmedir. Kişilerarası anlaşma ile evlat edinme nasıl olmaktadır?  Kişiler aile mahkemesine başvuru yaparlar. Mahkeme hakimi ailelerin araştırılması için il müdürlüklerine yazı gönderir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sosyal inceleme raporu hazırlayarak Aile Mahkemesine sunar ve  mahkeme tarafından karar alınır. 

              

                        Video Bulunmaadı.