Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - EVLİLİK NEDENİYLE FESİH İHTARNAMESİ

EVLİLİK NEDENİYLE FESİH İHTARNAMESİ

Kategori : DİLEKÇELER/VEKALETLER

Alt Kategori : DİLEKÇELER

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 20-12-2017

             İHBARNAME  VE İHTARNAME

 

KEŞİDE EDEN (İŞÇİ)          : İsim soy isim tc

                                                  adres                                        

MUHATAP (İŞVEREN)       : unvan

                                            adres

KONU                                 :İş akdimin evlilik nedeniyle feshinin ihbarı ve fesih nedeniyle hakkıma doğmuş olan kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, ücret ve agi alacağı, resmi ve genel tatil ücreti alacağımın ödenmesi talebidir.   

 

AÇIKLAMALAR                  :

 

            Şirketinizde, ………….tarihinden itibaren  ……….  görevi ile  aylık net ………TL  ücret alarak çalışmaktayım. İhtarname ekinde göndermiş olduğum evlilik cüzdanımda açıkça görüleceği üzere ……….. tarihinde evlendim. Kanunda tanınmış olan 1 yıllık süre içerisinde iş akdimi iş bu ihtar tarihi itibariyle evlilik nedeniyle  feshediyorum. Evlilik nedeniyle fesihlerde ihbar süresi kanunen aranmayacağı gözetilerek bozucu yenilik doğuran fesih iradem tarafına ulaştığı tarihten itibaren hakkıma doğacak olan kıdem tazminatımı, fazla çalışma ücretimi, ücret ve agi alacağımı, resmi ve genel tatil ücreti alacağımın 1 (bir) gün içinde ödemenizi aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim. Tarih

 

                                                                                                                      KEŞİDECİ

                                                                                                                      İsim soyisim                                                                           

 

 

Sayın Noter ;   Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının  muhataplara APS olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim.Saygılarımla  

 

Video Bulunmaadı.