Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - İŞÇİ ALACAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İŞÇİ ALACAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Kategori : DİLEKÇELER/VEKALETLER

Alt Kategori : DİLEKÇELER

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 27-12-2017

İSTANBUL (  ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE 
 
 
DAVACI :İSİM SOY İSİM ADRES TC 
 
VEKİLİ : Av...................................
 
DAVALI :ÜNNVAN ADRES
 
DAVA KONUSU :Belirsiz Alacak Davası (Kıdem ve ihbar tazminatı, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen ücret diğer hakların ödenmesi talebidir.) 
 
DAVA MİKTARI : ...................... TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır) 
 
AÇIKLAMALAR : 
 
Müvekkilim, 02.10.2006--03.02.2015 tarihleri arasında İŞÇİ olarak davalı işyerinde, başarılı bir şekilde çalışmıştır. Müvekkilim, işletme  lisans mezunu olup 9 yıl kıdemi ve ekip lideri konumunda olması birlikte davalı işyerinde çok başarılı bir iş yaşamı gerçekleştirmiştir. Müvekkilim, bordroda yazılı ücretleri almaktadır. Yol (aylık akbil) ve yemek  hizmeti (günlük 14 TL ticket)  davalı şirkete aittir. 120 TL bireysel emeklilik işveren tarafından yatırılmaktadır. 
 
Müvekkilim, kesinleşen işe iade davası uyarınca Bakırköy 15. Noterliğinin 03.10.2017 tarih ve ..... yevmiye numarası ile işe başlama  başvurusunda bulunmuş ve işveren, müvekkilimin işe başlama davetini Beşiktaş 11. Noterliğinin 09.10.2017 tarih ve ...... yevmiye numaralı ihtarı ile işe başlatmayarak kabul etmemiştir. 
 
Müvekkilim, işe başlama davetine rağmen işe alınmaması nedeniyle feshe bağlı olan alacaklarını  Bakırköy 2. Noterliğinin  23.10.2017 tarih .......... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalıdan istemişse de  hak etmiş olduğu alacakları alamaması nedeniyle müvekilim, iş bu davayı açmak zorunda kalmıştır.
 
HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümleri
HUKUKİ DELİLLER : SGK Kayıtları, İşyeri kayıtları, İhtarnameler , Garanti Bankası AŞ. maaş kayıtları, mail kayıtları, tanık, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal delil 
 
SONUÇ VE İSTEM  :   Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;
 
A-) 1000,00 TL Kıdem Tazminatını, (03.02.2015) fesih tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline;
 
B-)  5.000,00 TL İhbar Tazminatını, temerrüt tarihi itibariyle yasal faizle birlikte tahsiline;
 
C-)  10.000,00 TL İşe başlatmama ücretini, temerrüt tarihi itibariyle  bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline;
 
D-) 10.000,00 TL Boşta geçen ücret ve diğer sosyal hakların, temerrüt tarihi itibariyle  bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline;
 
Yargılama giderleri  ve avukatlık ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 27.10.2017
 
 
   DAVACI VEKİLİ
AV...........................

Video Bulunmaadı.