Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - İŞE İADE BAŞVURU İHTARNAMESİ

İŞE İADE BAŞVURU İHTARNAMESİ

Kategori : DİLEKÇELER/VEKALETLER

Alt Kategori : DİLEKÇELER

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 20-12-2017

       İHTARNAME  
 
 
KEŞİDE EDEN (İŞÇİ :iSİM SOYİSİM ADRES
 
VEKİLİ : Av.Suat YURDSEVEN -suat.yurdseven@hs01.kep.tr
  Kartaltepe Mh. G.Şükrü Kanatlı Cd. Nu:18/6 Güleç Ap.
  Bakırköy İstanbul 
  
MUHATAP (İŞVEREN) : ÜNVAN ADRES
   
KONU :  İşe iade başvurusudur. 
 
AÇIKLAMALAR :
 
İstanbul ....iş Mahkemesi 2017/... E ve 2017/......K. sayılı  dosyası kesinleşmiş olup  kesinleşen karar  tarafımıza 31.12.2017  tarihinde  tebliğ  edilmiştir. Kesinleşen karar uyarınca, süresi içersinde şirketinize müvekkilim adına  işe iade başvurusu yapmaktayız. İşe başvurunun kabul edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını, şirketiniz işe iade konusunda aksi kanaatte ise yani müvekkilimin işe alınmaması halinde müvekkilim adına doğmuş olan 4 brüt işe başlatmama tazminatı, 4 aylık boşta geçen ücret ve diğer sosyal hakların, fark kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücretinin 1 (bir)  gün içinde vekil olarak ........numaralı IBAN  hesabına ödemenizi aksi halde yasal yollara başvuracağımızı ihtar ederiz.01.01.2018
 
 
 
                            KEŞİDECİ VEKİLİ          
                   AV.SUAT YURDSEVEN 
 
 
 
     
Sayın Noter ;
Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının  muhataplara APS olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim. Saygılarımla

Video Bulunmaadı.