Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - İŞE İADE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İŞE İADE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Kategori : DİLEKÇELER/VEKALETLER

Alt Kategori : DİLEKÇELER

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 27-12-2017

       İSTANBUL İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE 
 
DAVACI : İSİM SOYİSİM TC ADRES 
 
VEKİLİ : Av......................
 
DAVALI :iŞVEREN ÜNVAN ADRES
 
DAVA KONUSU : İşe iade davası 
 
AÇIKLAMALAR : 
 
Müvekkilim, .....................---.................. tarihleri arasında İdari İşlem Bölümünde hizmetli  olarak  başarılı bir şekilde çalışmıştır.    Müvekkilim, asgari ücret üzerinden maaş almaktadır. Ayrıca servis ve yemek hizmeti  davalı tarafından  karşılanmıştır. 
 
Müvekkilim, işini sahiplenerek ve en iyi şekilde yerine getirirken aniden sözlü olarak işten çıkarılmıştır.  Davalı işveren, müvekkilimin iş akdini yazılı yapmadığı gibi hileli hareketler yaparak gerçekleştirmiştir. Davalı işveren vekili, müvekkilime önce  "izinlisin işe gelme 2-3 gün dinlen öyle gel"  diye beyan etmiş  daha sonra işveren vekili müvekkilimi oyalayarak "işveren artık seni istemiyor" şeklinde beyanlarda bulunarak usulune uygun olmayan fesih gerçekleştirmiştir. 
 
Davalı işveren, Hayrabolu ilçesinde iş imkanları çok az olması nedeniyle işçilerin tecrübesizliğinden ve mağduriyetinden faydanalarak  bu şekilde gerçeğe aykırı beyanlar ve  hileli yöntemler kullanarak işçilerin  iş akitlerini feshetmeyi davranış haline getirmiştir. Müvekilim neden işten çıkarıldığını bile bilmemektedir. Davalı işveren, yazılı  fesih yapmamıştır. Esas açısından da geçerli bir sebebi bulunmamaktadır. 
 
 
HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümleri
 
HUKUKİ DELİLLER : SGK Kayıtları, İşyeri kayıtları, Whatsapp yazışmaları, tanık (2)  ve  her türlü yasal delil
 
SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda belirttiğim hususlar göz önüne alınarak fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile; Müvekkilimin İŞE İADESİNE karar verilmesini aksi durumda 4857 sayılı Kanun uyarınca yasal haklarının kullanılmasının sağlanmasını, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. TARİH 
                                     
  DAVACI VEKİLİ
AV................................
 

Video Bulunmaadı.