Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - İşçi ekonomik kriz nedeni ile iş yerini bir haftadan fazla süre ile kapatan işverenden bildirimsiz fesihte bulunarak kıdem tazminatı isteyebilir mi?

İşçi ekonomik kriz nedeni ile iş yerini bir haftadan fazla süre ile kapatan işverenden bildirimsiz fesihte bulunarak kıdem tazminatı isteyebilir mi?

Kategori : YAZILARIMIZ

Alt Kategori : İş Hukuku Makaleleri

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 17-12-2017

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan daha fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı nedenler ortaya çıkarsa, işçi bildirimsiz fesih hakkını 4857 sayılı İş Kanununun 24/III bendi uyarınca kullanabilir.

Ancak, işçinin bu kanun maddesinden  yararlanabilmesi için, zorlayıcı neden kendi çalıştığı işyerinde ortaya çıkmalıdır. Eğer zorlayıcı neden işverene ait başka işyerinde ortaya çıkmışsa, bu durum işçiye bildirimsiz fesih hakkı vermez. Ayrıca, zorlayıcı nedenle işin durması,  bir haftadan fazla sürmelidir. Bir haftadan az süre ile işin durmuş olması, yine işçiye bildirimsiz fesih yetkisi vermez. Ayrıca, bu fıkra hükmü ile işçiye tanınan bildirimsiz fesih hakkı, zorlayıcı nedenin devam ettiği süre içinde kullanılabilir. Bu süre geçtikten sonra bildirimsiz fesih yetkisi söz konusu olamaz.

İşçiye ilişkin zorlayıcı nedenler halinde işçi, işyerine ilişkin zorlayıcı nedenler halinde de işveren, bildirimsiz fesih yetkisini kullanamaz

Hakkınızı arayınız, mağdur olmayınız. Hak aramak özgürlüktür.

Video Bulunmaadı.