Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - Kadın işçi doğumdan 8 hafta geçtikten sonra işyerine gelmiyorsa, işveren işçinin iş sözleşmesini ne zaman feshedebilir?

Kadın işçi doğumdan 8 hafta geçtikten sonra işyerine gelmiyorsa, işveren işçinin iş sözleşmesini ne zaman feshedebilir?

Kategori : YAZILARIMIZ

Alt Kategori : İş Hukuku Makaleleri

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 17-12-2017

Doğum ve gebelik durumlarında, çalışan kadın işçinin iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, İş Kanununun 74. maddesinde belirtilen doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra da 8 haftalık sürenin aşılması ile birlikte (çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye iki hafta eklenir) işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz (derhal) fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre İş Yasasının 17. maddesinde gösterilen bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar.

Örneğin,  4 yıl hizmeti bulunan kadın işçi, doğum sonrası kullanmaya başladığı 8 haftalık izninin bitmesinden sonra rahatsızlığının devam ettiğini bir doktor raporu ile belgeleyemez ise 8 hafta (ihbar önel süresi)+ 6 hafta= 14 hafta sonra işverence iş sözleşmesi haklı nedenlerle derhal feshedilebilir.Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

Video Bulunmaadı.