Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - Kadın işçi, evlilik sebebiyle iş sözleşmesini bildirimsiz feshederek kıdem tazminatını alabilir mi?

Kadın işçi, evlilik sebebiyle iş sözleşmesini bildirimsiz feshederek kıdem tazminatını alabilir mi?

Kategori : YAZILARIMIZ

Alt Kategori : İş Hukuku Makaleleri

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 31-12-2017

İşçinin bildirimsiz fesih hakkını düzenleyen 4857 sayılı İş Yasasının 24. maddesinde, “ işçinin evlenmesi” bildirimsiz fesih nedenleri arasında sayılmamıştır. Bu bakımdan, evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden kadın işçi fesih nedenini açıkça işverene bildirmek zorundadır.

Sonuç olarak; kadın işçi evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Diğer yandan, sebebi evlilik dahi olsa kadın işçinin, bildirimde bulunmadan işyerini terk etmesi halinde kıdem tazminatı alması mümkün değildir.

Uygulamada kadın işçilere, evlenme cüzdanı ile birlikte fesih ihbarnamesi hazırlanarak noter marifetiyle fesih bildirimi yapılmaktadır. Bu fesihte işçinin ihbar süresinde çalışması söz konusu değildir. 

Hakkınızı arayınız, mücadele etmeyi öğreniniz. 

Video Bulunmaadı.