Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - Kadın işçi, iş sözleşmesini “evlilik” sebebiyle ve kanunda belirtilen süre içinde fesih ettikten sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa, kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

Kadın işçi, iş sözleşmesini “evlilik” sebebiyle ve kanunda belirtilen süre içinde fesih ettikten sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa, kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

Kategori : YAZILARIMIZ

Alt Kategori : İş Hukuku Makaleleri

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 17-12-2017

 

1475 sayılı eski İş Yasasının yürürlükteki 14. maddesi hükümlerine göre “evlenen kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirdiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanır” denilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında,“Evlenme nedeniyle kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadın işçinin daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz edilemez. Ayrıca önceki işinden ayrıldıktan sonra daha kolaylıkla yürütebileceği yeni bir iş bularak çalışmasını da sürdürebilir” denilmektedir.

Sonuç olarak; kadın işçinin, evlilik nedeniyle ve Yasada belirtilen yazılı bildirim şartına uyarak iş sözleşmesini feshettikten sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlaması eski işvereninden çalıştığı süreye uygun olarak kıdem tazminatı almasına engel teşkil etmez. Kadın işçinin  ihbar süresinde ayrıca çalışmasına gerek yoktur. Kadın işçinin ihtarı gönderdiği gün veya dilekçeyi işverene verdiği gün işi bırakabilir. 

Video Bulunmaadı.