Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul - Sigortasız çalıştırıldığını gerekçe göstererek bildirimsiz fesih hakkını kullanan işçi, kıdem tazminatı alabilir mi?

Sigortasız çalıştırıldığını gerekçe göstererek bildirimsiz fesih hakkını kullanan işçi, kıdem tazminatı alabilir mi?

Kategori : YAZILARIMIZ

Alt Kategori : İş Hukuku Makaleleri

Yazar : Suat YURDSEVEN

Yayınlanma Tarihi : 17-12-2017

4857 sayılı İş Kanununun 24. Maddesinde, işçinin ücretinin kanun hükümleri ve sözleşmesi gereği hesap edilip ödenmemesi, işçi için kıdem tazminatını gerektiren haklı fesih sebebi olarak kabul edilmiştir. Gerçekten de işverenin işçisini sigortasız çalıştırması ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan bir durumdur.

Nitekim Yargıtay özetle, “işçinin sosyal güvenlik hakkının ücret kadar önemli ve temel anayasal haklardan olduğu, bu nedenle sigortasız çalıştırılan işçinin iş sözleşmesini feshetmesi haklı nedene dayanır ve kıdem tazminatının ödenmesi gerekir” denilmektedir.

Sonuç olarak işçi, sigortasız çalıştırıldığını gerekçe göstererek 4587 sayılı İş Kanunun 24/2-e maddesi uyarınca iş sözleşmesini feshederek (tazminat şartları oluşmuşsa ki 1 yıl dolması şarttır) kıdem tazminatı talebinde bulunabilir. İspat hukuku açısından işçi, çalıştığı iddia ettiği yıllar için işyerinde sigortalı (bordrolu) çalışan işçileri tanık olarak gösterebilir. Fatura teslim belgesi, mail, banka kayıtları, maaş kayıtları ve benzeri her türlü belge ile çalıştığını ispatlayabilir.

Hakkınızı arayınız, mutluluk ve özgüven kazanınız.

Video Bulunmaadı.