Seven Hukuk & Danışmanlık Bürosu İstanbul
 • Avukatlık ve Dava Takibi
  Uzman ekiple avukatlık ve dava takibi hizmetleri.

  İş Hukuku Avukatı, Boşanma ve Aile Hukuku Avukatı ve Ceza Hukuku Avukatı olarak yanınızda
  Uzman ekiple avukatlık ve dava takibi hizmetleri.

 • "Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız..."

  İŞVERENİN İŞÇİYİ “İSTİFAYA” ZORLAMASI &
  İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI

 • "Seven Hukuk Bürosu"

  Hukuki Danışmanlık
  Kişi ve kurumlara yönelik danışmanlık hizmetleri.

  Soru sormak veya randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • "Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız..."

  Hukuksal çözüm için
  doğru karar vermek önemlidir...

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık Seven Hukuk Bürosu tarafından şahıslara ve şirketlere yaptıkları işlemlerde hukuki yol gösteren ve yaptıkları işlerin hukuka uygun yürütülmesini sağlayan bir hizmettir.

 

 

Ticaret Hukuku

Seven Hukuk Bürosu; şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu'na uyumunun sağlanması,şirket birleşme ve devralma, hisse devir işlemlerinin yapılması gibi her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku; her türlü tapu devir-şerh işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar, izalei şuyu davası, ecrimisil davası, kiracı-kiraya veren ve kat mülkiyeti uyuşmazlıkları gibi durumları kapsar.

İcra Hukuku

İcra ve haciz; mahkeme kararı, sözleşme, çek veya senetten kaynaklanan bir alacağın icra yoluna başvurarak, alacağın borçludan alınarak alacaklısına verilmesi sağlayan Seven Hukuk Bürosu alacak tahsili hizmetidir.

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, yabancıların tabi olduğu hukuk dalıdır. Yabancıların ikamet izinleri, çalışma izinleri, şirket kurması, gayrimenkul edinmesi ve her türlü işleri için Seven Hukuk Bürosu tarafından verilen hizmetlerdendir.

Sgk Hukuku

Bireyin karşılaşacağı sorunlar hastalık, sakatlık, yaşlılık gibi sadece bireye haz olabileceği gibi; yoksulluk sorunu ve güven arayışı gibi tüm toplumu ilgilendiren nitelikte de olabilmektedir 

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku; teknik özellik göstermesi nedeniyle avukat ile takip gerektiren hukuk dallarındandır. Bilişim sistemlerine izinsiz erişim, verileri bozma, değiştirme, yok etme Türk Ceza Kanunu anlamında suç sayılan durumlardır.

Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku; evliliğin çekişmeli boşanma veya anlaşmalı boşanma davası ile sona ermesi, boşanma sonucunda mal paylaşımı, nafaka ve çocuğun velayeti konusu ile ilgilenir. Bu süreçlerin avukat ile takibinde yarar vardır.

"Birçok insan, pasifik, bağımlılık, korku ve tembelliklerinden dolayı, yolun her milimetresinin kendilerine gösterilmesini ve her adımda güvenli ve atılmaya değer olduğunun kanıtlanmasını bekler.

"Bu yapılamaz"

Çünkü evrim yolu cesaret, inisiyatif, bağımsız düşünce ve bağımsız eylem ister"

makaleler

SON EKLENEN MAKALELER